Salgsinformasjon

INTOGRATE produkterne er produsert av Intoint. Nedenunder kan du nedlaste/linke til diverse salgsmaterialer:

Salgsmateriale:
Brosjyrer, produktbeskrivelser, demoer m.v. kan nedlastes/linkes fra Download siden.

Priser:
Prisene for produktene beregnes ut fra en basispris per ERP-lisens (AX eller NAV) hos kunden pluss en pris for hver ERP-bruker på kundens ERP-lisens. Antall ERP-brukere er det antal brukere, som er angitt på kundens kodebrev til ERP-systemet
Nedlast en komplett prisliste i Excel-format:

Nedlast INTOGRATE AX-prisliste
Nedlast INTOGRATE NAV-prisliste

Lisensbetingelser:
Ved bestilling av produkter fra Intoint skal lisensbetingelser underskrives.
Lisensbetingelser kan du se her:

Bestilling av produkt::
Klikk her for å få en trinnvis gjennomgang av ordreprosedyren (dansk).

Ytterligere informasjon:
For mere informasjon er du velkommen til å kontakte Intoint. Kontaktinformasjon