Om INTOGRATE

Mange virksomheter bruker Lotus Notes til håndtering av mail, kalender og vitensdeling generelt, fordi systemet er både fleksibelt og kraftfullt. Et stigende antall virksomheter anvender løsningene fra Microsoft Business Solution: AX og NAV som deres ERP-system, ettersom det er utviklet til lett og sikker styring av alle de forretningsprosessene, som kjennetegner en moderne virksomhet

Et problem med begge typer av ERP-systemer er, at applikasjonen ikke har noe interface til Lotus Notes. Virksomheter, som både anvender Lotus Notes og AX (Axapta)/NAV (Navision), er derfor dømt til å ha færre muligheter til rådighet enn det, systemene er utviklet til. For å gi virksomhetene mulighet for å utnytte styrkene fra både Lotus Notes og AX/NAV har Intoint utviklet INTOGRATE

INTOGRATE er et professjonelt værktøy, som integrerer AX/NAV med Lotus Notes/Domino. Hvert enkelt INTOGRATE-produkt er lett å installere via de innbyggde ‘auto-install’- værktøyene. INTOGRATE kan anvendes av virksomheter med en hvilken som helst størrelse, der disse anvender Lotus Notes og AX/NAV.

Produkt-serien INTOGRATE består av følgende moduler:

Dynamics AX:
INTOGRATE AX – Mail Send mails fra AX via Lotus Notes. Avsendelse av rapporter, back-end-avsendelse av mails, mails til kontaktpersoner m.v.
INTOGRATE AX – CRM Mails, integrasjon av avtaler, oppgaver, møter til kalender i Lotus Notes. Synkronisér kontaktpersoner mellom AX og Lotus Notes.
INTOGRATE AX – Developer Utviklingsværktøy til integrasjon mellom AX og Lotus Notes. Kan integrere til alle typer av Lotus Notes-databaser fra alle steder i AX. Inkl. omfattende utviklermanual.

 

Dynamics NAV:
INTOGRATE NAV – Mail Send mails fra NAV via Lotus Notes alle steder der e-mail-ikonet bliver vist i NAV.
INTOGRATE NAV – CRM Mails, integrasjon av kalender, synkronisering av kontaktpersoner, automatisk journalisering av mails m.m.
INTOGRATE NAV – Developer Værktøy til utvikling av alle typer av integrasjon mellom NAV og Lotus Notes.

Supporterede versjoner:

Lotus Notes 4.6, 5.*, 6.*, 7.*, 8.*, 9.*
Dynamics AX 2.1, 2.5, 3.0 (SP1 – SP5), 4.0, 2009, 2012
Dynamics NAV 3.6, 3.7, 4.0, 5.0, 2009, 2013, 2015, 2016 (kun 32 bit klient)

Ytterligere informasjon se: Salgsinformasjon, Downloads