Om INTOGRATE

 

Många företag använder Lotus Notes till hantering av mail, kalender och till generellt att dela kunskaper, eftersom systemet är både flexibelt och kraftfullt. Ett stigande antal företag använder lösningarna från Microsoft Business Solution: AX och NAV, som deras ERP-system, eftersom det är utvecklat för lätt och säker styrning av alla affärsprocesser, som karakteriserar ett modernt företag.

Ett problem med båda ERP-systemen är att applikationen inte har något interface till Lotus Notes. Företag, som använder både Lotus Notes och AX (Axapta)/NAV (Navision), har därför färre möjligheter än systemen har utvecklats till. För att ge företag en möjlighet att utnyttja styrkorna från både Lotus Notes och AX/NAV har Intoint utvecklat INTOGRATE

INTOGRATE är ett professionellt verktyg, som integrerar AX/NAV med Lotus Notes/Domino. Alla INTOGRATE produkter är lätta att installera medels de inbyggda ‘auto-install’ verktygen. INTOGRATE kan användas av företag, stora som små, som använder Lotus Notes och AX/NAV.

Produktserien INTOGRATE består av följande moduler:

Dynamics AX:
INTOGRATE AX – Mail Skicka mails från AX via Lotus Notes. Skicka rapporter, back-end-avsändning av mails, mails till kontakter m.m.
INTOGRATE AX – CRM Mails, integration av avtal, uppgifter, möten till kalender i Lotus Notes. Synkronisera kontaktpersoner mellan AX och Lotus Notes.
INTOGRATE AX – Developer Utvecklingsverktyg till integration mellan AX och Lotus Notes. Kan integrera till alla typer Lotus Notes databaser från alla platser i AX. Inkl. omfattande utvecklarmanual.
Dynamics NAV:
INTOGRATE NAV – Mail Skicka mails från NAV via Lotus Notes var som helst där mail ikonen är synlig i NAV.
INTOGRATE NAV – CRM Mails, integration av kalender, synkronisering av kontakter, automatisk lagring af mails m.m.
INTOGRATE NAV – Developer Verktyg till utveckling av alla typer integration mellan NAV och Lotus Notes.

Supporterede versioner:

Lotus Notes 4.6, 5.*, 6.*, 7.*, 8.*, 9.*
Dynamics AX 2.1, 2.5, 3.0 (SP1 – SP5 ), 4.0, 2009, 2012
Dynamics NAV 3.6, 3.7, 4.0, 5.0, 2009, 2013, 2015, 2016 (kun 32 bit klient)

Ytterligare information: Försäljningsinformation, Downloads