Kontaktinformasjon

Kontakt Intoint på følgende adresse:

Intoint ApS
Hvedevangen 13
DK-3400 Hillerød
Danmark

Tlf: (+45) 70 20 51 10

E-mail til: info@intoint.com

Om Intoint

Intoint er et dansk firma med årelang erfaring innen for utvikling av produkter til ERP-systemer (Microsoft Dynamics AX og NAV, Concorde, C5 m.v.). Intoint har dessuten stor erfaring innen for Lotus Domino/Notes og har gjennom mer enn 10 år levert webløsninger, vitenssystemer, mailsystemer m.v. basert på Lotus Domino

Intoints medarbeidere har alle en bakgrunn i ERP-bransjen, og dette avspeiler seg i løsningene fra Intoint, som alle tar utgangspunkt i den forretningslogikken, som ligger i ERP-systemet. Dette betyr, at integrasjonen understøtter alle de forretningsreglene og evt. tilretninger, som måtte bli foretatt i pågjeldende system. Alle forretningsprosesser håndteres på denne måten i ét system, og dette gjør systemet mere robust, transparent og sikkert.

Mere informasjon om Intoint findes på Intoints hjemmeside: www.intoint.dk